Rutiner för fertilitetsbevarande åtgärder

Information för vårdpersonal

Rutiner för fertilitetsbevarande åtgärder

 

Spermier Konsultationsremiss tillsammans med provsvar skickas till IVF kliniken , Norrlands universitetssjukhus. Om patienten remitteras från annat landsting skall utöver konsultationsremiss även specialistvårdsremiss bifogas tillsammans med provsvar enligt nedan. Det är dock viktigt att spermierna fryses ned innan behandlingen påbörjas. Även kort tids behandling med cytotoxiska medel eller strålning kan förstöra spermieproduktionen.
Vid brådskande fall, t.ex. när en cancerbehandling ska påbörjas omedelbart. Ring IVF-kliniken Umeå 090-785 69 43 (lab) för att boka tid. Vid helger, nätter och när kliniken har stängt ring sjukhusväxeln och be om nummer till frysjour på IVF-kliniken.

Vid jul/sommarstängt ring sjukhusväxeln och fråga efter numret till frysjour vid IVF-kliniken!

Oocyter och embryon
Dagtid ring IVF-kliniken Umeå 090-785 69 43 (lab), för att boka tid.
Fax 090-14 21 40

VIKTIGT! Inför infrysning skall alltid infektionsscreening göras på följande analyser och provsvaret ska sedan gå till IVF-kliniken Umeå, NUS. I fall provet ska analyseras på mikrobiologen NUS använd remiss för Klinisk mikrobiologi, rosa kant. Screening, blodsmitta IVF, 2504. I dessa ingår:

S-HBs-Ag
S-Anti-HBc IgG
S-Anti-HCV
S-HIV-1/ HIV-2/Ag/Ak
S-Anti-HTLV I/II
S-Treponema pallidum (syphilis)

Finns inte provsvar hos IVF-kliniken i samband med infrysningsdagen så tas dessa prover och inremitterande klinik debiteras. Vi ser naturligtvis helst att dessa prover redan är körda. Är dessa prover inte negativa kan vi tyvärr inte frysförvara dessa prover på vår klinik.

Tack för att ni hjälper oss att frysförvara cellerna på optimalt sätt.